Dział sprzedaży

Kraj 58 738 69 50

Export 58 738 69 40

Znajdź produkt
Powrót

Projekty unijne

/public/img/projekty-unijne.png

P.P.H.U. POLIPACK S.J. I. WIĘCKOWSKA I K. KOLMETZ
realizuje Projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

"Wprowadzenie nowej serii słoików Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe
„Polipack” Spółka Jawna I. Więckowska i K. Kolmetz na rynek europejski"

/public/img/projekty-unijne.png

Tytuł projektu: „Redukcja surowco-, materiało- i energochłonności usług zdobienia opakowań w przedsiębiorstwie P.P.H.U. POLIPACK S.J. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego.”

Wartość całkowita projektu: 2 459 631,00 zł

Wartość dofinansowania: 797 880,30 zł

Cele i efekty projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnej technologii druku cyfrowego w firmie POLIPACK. Efektem realizacji przedsięwzięcia będzie optymalizacja parku maszynowego, co pozwoli firmie osiągnąć znaczne korzyści ekonomiczne i ekologiczne poprzez wprowadzenie ekoinnowacji. Przedsięwzięcie jest również korzystne dla przedsiębiorstwa pod względem marketingowym i wizerunkowym. Efektem projektu będzie także zacieśnienie współpracy z partnerami biznesowymi.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 6.1 "Paszport do eksportu". W poniższej sprawie prosimy o kontakt poprzez formularz.

Dodatkowe informacje na:

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Firma realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 4.2 "Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego".

W poniższej sprawie prosimy o kontakt poprzez formularz. Dodatkowe informacje na:

polipack
  • pierwszeństwo ważnych informacji
  • dostęp do unikalnych promocji i ofert
  • +niespodzianka (tylko dla subskrybentów)

Zapisz się do newslettera

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Certyfikaty

Inwestujemy